為提供更方便的一站式服務與讀者,星島雜誌集團旗下的東周網、東TOUCH、PCM電腦廣場、CAZ Buyer車買家、JET及Spiral游絲腕表網站將歸納為My-Magazine網站,只需完成以下簡單登記程序,即可以一個電郵地址,享用以上各網站提供的各種會員服務及源源不絕的會員優惠!
submit
submit
主頁  > 理財  > 投資攻略 2010 年 09 月 16 日

內地富豪最怕見的人

近排跟啲內地老闆傾開偈,佢哋話國內班富豪依家最驚見一個人,呢個係邊個呢,咪就係股神巴菲特。一言好奇怪,好多人爭住要見巴菲特,你睇每年巴郡股東會人山人海,就知股神幾受歡迎;跟巴菲特食頓飯,要上網競投,冇番幾十萬美金都唔使旨意,點解班大陸富豪又咁抗拒?

之唔係巴菲特要勸佢地捐身家囉,說實在,好多大陸富豪捐錢目的不外乎要威,佢哋做慈善好似做生意,希望捐少少就可以獲傳媒大大聲報道,要贏盡掌聲。你睇Soho中國(0410)老闆潘石屹,捐幾個厠所都幾乎要公告天下,就知道要佢哋捐成半身家,等同要佢哋半條命咁滯,難度幾咁高。

不過,今次都不得不佩服潘石屹,一知道獲得股神列入募捐名單,急不及待喺微博爆料,巴不得要天下人都知佢幾咁有米有地位,喺宣傳上又贏一仗,唔使花一毛錢就成功獲得無數眼球。至於到時老潘會捐幾多?你睇過往老潘紀錄,怕且巴菲特都係慳啖氣好過。

陳首善今年先四十二歲,佢副身家隨時要四、五十年後先捐出。

股神巴菲特叫內地富豪捐身家,一言認為嘥氣。

睇唔到首善捐身家

事實上,有唔少富豪,喺公開場合講捐幾多幾多錢,講時就係威係勢,但到實際捐時,啲錢就遲遲只聞樓梯響。福建首富陳發樹年前話將手上價值八十三億元人民幣(下同)的股票,捐去自己成立嘅新華都慈善基金;點知早前有人踢爆,話至今到位嘅股票價值只係得一億六千二百萬,其中一億仲係註冊資金,對佢捐錢誠意提出質疑。

與此同時,江蘇黃埔再生資源大老細陳光標就大事宣布,話死後將全副身家捐晒出嚟,即刻被內地媒體封為中國首善。不過,陳首善會否喺在生時將大部分財產畀咗仔女,然後先將餘下款項捐出呢,佢又冇點交代。況且陳首善今年先至係四十二歲,正當盛年,又咁有錢,加上現時醫學咁昌明,怕且幾十年後一言都睇唔到佢捐錢壯舉。

魯連城冇畀政府告

早前鬧得熱烘烘的大浪西起後花園事件,魯連城被千夫所指,成為環保團體公敵。為咗處理呢單嘢,之前傳話魯連城聘請盧子健做顧問,以修補形象。一言知道,件事已經告吹,因為魯連城認為自己只係將幅雜草叢生的土地重新整理,只是外間誤會佢起樓發展,錯不在己,根本唔需要多加解釋,於是最終都冇請到盧子健幫手。 一言又聽聞政府雖則一度話要告魯連城,事關佢進行工程期間,挖土機進入地盤前經過的土地屬政府。不過,件事原來好搞笑,雖則挖土機經過政府地,但嗰度係冇第二條路進入魯生幅地,而政府理論上要為該處提供一條通道入村,所以魯連城並無 犯例。

大浪西事件令魯連城十分煩惱,早排去咗歐洲散心。

MARK Li係邊個?

體操王子李寧近日將手上李寧三成股份注入私人公司快意節能(8032),因而頻頻現身,不過可能經過多年事業拼搏,李寧患有背痛多年,佢亦經常自嘲「年紀大機器壞」。有傳媒報道,指李寧係早年體操生涯積勞成疾,引致今日之患。

不過,原來事實跟外間報道係兩回事,李寧跟朋友講,呢種病九成都唔係做運動引致,反而係平日坐得太多,缺乏運動而有呢個病,所以打開寫字樓工嘅人要多加 注意。

講開李寧,佢喺內地及海外可說大名鼎鼎,名字無人不識,但你估佢英名文叫乜冬冬?係咪就咁叫LI LING?答案係錯,查實佢名片嘅聯絡電郵中,所用的英文名係MARK,即係話佢英文名係MARK LI。

李寧英文名原來叫Mark Li。

中糧集團籌組全國最大農業基金

扶持農業係近年中國重點政策,加上過去幾個月食品價格不斷上漲,相關產業受到追捧,農業股更成為追捧對象。有見及此,基金公司乘勢推出有關農業嘅基金,令一眾農業公司備受注意。

一言聽到,國內最大嘅農業公司中糧集團,即係香港上市嘅中糧控股(0606)母公司,近日正籌組中國最大嘅農業私募基金,中糧仲會夥拍海外大型企業或投資公司,所以基金有相當規模。呢個私募基金將會喺中國物色有潛力而與農業相關企業,投入資本外,亦因為中糧背景,可以為企業提供技術支援及管理,協助公司茁壯成長。

國內近年大力振興農業,中糧集團把握機會搞農業基金,圖為北京中糧大廈。